Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYKTA

Aktualność danych:

DYKTA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (115 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 425 osób, z czego:

220

kobiet

205

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.07.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2746. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2736. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYKTA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie15 mężczyzn, 12 kobiet

  • lubuskie22 mężczyzn, 12 kobiet

  • opolskie17 mężczyzn, 26 kobiet

  • pomorskie14 mężczyzn, 16 kobiet

  • śląskie53 mężczyzn, 62 kobiety

  • warmińsko-mazurskie8 mężczyzn, 8 kobiet

  • wielkopolskie30 mężczyzn, 21 kobiet

  • zachodniopomorskie6 mężczyzn, 10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).