Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYKTY

Aktualność danych:

DYKTY – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (90 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 214 osób, z czego:

99

kobiet

115

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.86.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2867. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2826. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYKTY w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • mazowieckie36 mężczyzn, 37 kobiet

  • opolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie5 mężczyzn, 2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie58 mężczyzn, 32 kobiety

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).