Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYKTYŃSKA

Aktualność danych:

DYKTYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (55 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 144 osoby, z czego:

144

kobiety

Męska forma nazwiska to DYKTYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2822. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYKTYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 kobiet

  • łódzkie55 kobiet

  • małopolskie3 kobiety

  • opolskie25 kobiet

  • pomorskie18 kobiet

  • śląskie19 kobiet

  • świętokrzyskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).