Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYKTYŃSKI

Aktualność danych:

DYKTYŃSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (56 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 149 osób, z czego:

3

kobiety

146

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to DYKTYŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2963. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2795. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYKTYŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn

  • łódzkie56 mężczyzn

  • małopolskie5 mężczyzn

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • opolskie22 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie18 mężczyzn

  • śląskie20 mężczyzn

  • świętokrzyskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).