Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYLEWICZ

Aktualność danych:

DYLEWICZ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (64 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 354 osoby, z czego:

174

kobiety

180

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.97.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2792. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2761. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYLEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie29 mężczyzn, 23 kobiety

 • kujawsko-pomorskie20 mężczyzn, 17 kobiet

 • lubelskie8 mężczyzn, 3 kobiety

 • lubuskie18 mężczyzn, 16 kobiet

 • łódzkie2 mężczyzn

 • małopolskie4 mężczyzn, 3 kobiety

 • mazowieckie14 mężczyzn, 16 kobiet

 • opolskie2 mężczyzn, 3 kobiety

 • podkarpackie3 kobiety

 • pomorskie6 mężczyzn, 9 kobiet

 • śląskie7 mężczyzn, 6 kobiet

 • świętokrzyskie3 mężczyzn, 3 kobiety

 • warmińsko-mazurskie17 mężczyzn, 13 kobiet

 • wielkopolskie34 mężczyzn, 30 kobiet

 • zachodniopomorskie6 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).