Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYLEWSKA

Aktualność danych:

DYLEWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (615 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 2108 osób, z czego:

2108

kobiet

Męska forma nazwiska to DYLEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1121. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYLEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie104 kobiety

 • kujawsko-pomorskie182 kobiety

 • lubelskie71 kobiet

 • lubuskie85 kobiet

 • łódzkie94 kobiety

 • małopolskie34 kobiety

 • mazowieckie615 kobiet

 • opolskie15 kobiet

 • podkarpackie8 kobiet

 • podlaskie64 kobiety

 • pomorskie132 kobiety

 • śląskie156 kobiet

 • świętokrzyskie53 kobiety

 • warmińsko-mazurskie67 kobiet

 • wielkopolskie147 kobiet

 • zachodniopomorskie86 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).