Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYLIŃSKA

Aktualność danych:

DYLIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (33 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 111 osób, z czego:

111

kobiet

Męska forma nazwiska to DYLIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2855. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYLIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie33 kobiety

  • lubuskie25 kobiet

  • mazowieckie30 kobiet

  • pomorskie4 kobiety

  • śląskie6 kobiet

  • zachodniopomorskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).