Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYLIŃSKI

Aktualność danych:

DYLIŃSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (28 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 105 osób, z czego:

105

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to DYLIŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2836. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYLIŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie28 mężczyzn

  • lubuskie20 mężczyzn

  • mazowieckie25 mężczyzn

  • pomorskie8 mężczyzn

  • śląskie7 mężczyzn

  • wielkopolskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie6 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).