Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYLIKOWSKA

Aktualność danych:

DYLIKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (18 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 47 osób, z czego:

47

kobiet

Męska forma nazwiska to DYLIKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2919. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYLIKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 kobiet

  • łódzkie7 kobiet

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie3 kobiety

  • śląskie18 kobiet

  • wielkopolskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).