Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYLLA

Aktualność danych:

DYLLA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (90 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 190 osób, z czego:

115

kobiet

75

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.53.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2851. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2866. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYLLA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 5 kobiet

  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • małopolskie5 kobiet

  • opolskie10 mężczyzn, 11 kobiet

  • śląskie37 mężczyzn, 53 kobiety

  • świętokrzyskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • wielkopolskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).