Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYLONG

Aktualność danych:

DYLONG – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (344 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 811 osób, z czego:

428

kobiet

383

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.12.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2538. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2558. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYLONG w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 6 kobiet

  • łódzkie3 mężczyzn, 7 kobiet

  • małopolskie12 mężczyzn, 10 kobiet

  • opolskie48 mężczyzn, 52 kobiety

  • śląskie164 mężczyzn, 180 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).