Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYLOWSKA

Aktualność danych:

DYLOWSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: śląskim (10 osób), świętokrzyskim (10 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 36 osób, z czego:

36

kobiet

Męska forma nazwiska to DYLOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2930. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYLOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • podkarpackie6 kobiet

  • śląskie10 kobiet

  • świętokrzyskie10 kobiet

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).