Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYLSKA

Aktualność danych:

DYLSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (7 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 31 osób, z czego:

31

kobiet

Męska forma nazwiska to DYLSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2935. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYLSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie2 kobiety

  • małopolskie5 kobiet

  • mazowieckie3 kobiety

  • opolskie5 kobiet

  • podkarpackie7 kobiet

  • śląskie2 kobiety

  • świętokrzyskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).