Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYLSKI

Aktualność danych:

DYLSKI – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: opolskim (7 osób), podkarpackim (7 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 38 osób, z czego:

38

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to DYLSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2903. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYLSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • mazowieckie3 mężczyzn

  • opolskie7 mężczyzn

  • podkarpackie7 mężczyzn

  • pomorskie2 mężczyzn

  • śląskie4 mężczyzn

  • świętokrzyskie5 mężczyzn

  • wielkopolskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).