Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYM

Aktualność danych:

DYM – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (65 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 242 osoby, z czego:

110

kobiet

132

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.83.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2856. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2809. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYM w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie15 mężczyzn, 16 kobiet

  • lubelskie7 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubuskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • łódzkie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie38 mężczyzn, 27 kobiet

  • mazowieckie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie28 mężczyzn, 17 kobiet

  • świętokrzyskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie8 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).