Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYMAŃSKA

Aktualność danych:

DYMAŃSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (22 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 88 osób, z czego:

88

kobiet

Męska forma nazwiska to DYMAŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2878. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYMAŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie16 kobiet

  • kujawsko-pomorskie3 kobiety

  • lubelskie22 kobiety

  • lubuskie4 kobiety

  • małopolskie9 kobiet

  • śląskie7 kobiet

  • świętokrzyskie4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety

  • wielkopolskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: