Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYMACZ

Aktualność danych:

DYMACZ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (118 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 228 osób, z czego:

101

kobiet

127

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.8.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2865. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2814. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYMACZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn, 14 kobiet

  • lubuskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • łódzkie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie78 mężczyzn, 40 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • podkarpackie7 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • wielkopolskie18 mężczyzn, 14 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).