Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYMALSKA

Aktualność danych:

DYMALSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (72 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 90 osób, z czego:

90

kobiet

Męska forma nazwiska to DYMALSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2876. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYMALSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie10 kobiet

  • łódzkie3 kobiety

  • pomorskie3 kobiety

  • wielkopolskie72 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).