Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYMARA

Aktualność danych:

DYMARA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (15 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 56 osób, z czego:

26

kobiet

30

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.87.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2940. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2911. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYMARA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn, 5 kobiet

  • lubelskie6 mężczyzn, 9 kobiet

  • małopolskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie3 mężczyzn

  • śląskie6 mężczyzn, 7 kobiet

  • świętokrzyskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).