Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYMAREK

Aktualność danych:

DYMAREK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (130 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 325 osób, z czego:

169

kobiet

156

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.08.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2797. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2785. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYMAREK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie19 mężczyzn, 14 kobiet

 • kujawsko-pomorskie5 kobiet

 • lubuskie13 mężczyzn, 15 kobiet

 • łódzkie9 mężczyzn, 4 kobiety

 • mazowieckie3 mężczyzn, 6 kobiet

 • opolskie16 mężczyzn, 13 kobiet

 • pomorskie3 mężczyzn, 3 kobiety

 • śląskie63 mężczyzn, 67 kobiet

 • warmińsko-mazurskie12 mężczyzn, 7 kobiet

 • wielkopolskie3 mężczyzn, 5 kobiet

 • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).