Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYMARKOWSKA

Aktualność danych:

DYMARKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (72 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 148 osób, z czego:

148

kobiet

Męska forma nazwiska to DYMARKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2818. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYMARKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie72 kobiety

  • lubuskie2 kobiety

  • mazowieckie4 kobiety

  • pomorskie15 kobiet

  • świętokrzyskie2 kobiety

  • wielkopolskie9 kobiet

  • zachodniopomorskie11 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).