Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYMARKOWSKI

Aktualność danych:

DYMARKOWSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (77 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 143 osoby, z czego:

143

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to DYMARKOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2798. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYMARKOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie77 mężczyzn

  • łódzkie2 mężczyzn

  • mazowieckie3 mężczyzn

  • opolskie2 mężczyzn

  • pomorskie12 mężczyzn

  • wielkopolskie10 mężczyzn

  • zachodniopomorskie10 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).