Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYMARSKA

Aktualność danych:

DYMARSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (111 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 378 osób, z czego:

378

kobiet

Męska forma nazwiska to DYMARSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2588. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYMARSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie47 kobiet

 • kujawsko-pomorskie4 kobiety

 • lubelskie2 kobiety

 • łódzkie19 kobiet

 • mazowieckie32 kobiety

 • opolskie9 kobiet

 • podlaskie4 kobiety

 • pomorskie28 kobiet

 • śląskie50 kobiet

 • świętokrzyskie13 kobiet

 • warmińsko-mazurskie8 kobiet

 • wielkopolskie111 kobiet

 • zachodniopomorskie14 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: