Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYMARSKI

Aktualność danych:

DYMARSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (135 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 368 osób, z czego:

368

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to DYMARSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2573. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYMARSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie52 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn

 • łódzkie18 mężczyzn

 • mazowieckie29 mężczyzn

 • opolskie8 mężczyzn

 • podlaskie2 mężczyzn

 • pomorskie30 mężczyzn

 • śląskie39 mężczyzn

 • świętokrzyskie17 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie7 mężczyzn

 • wielkopolskie135 mężczyzn

 • zachodniopomorskie9 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).