Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYMCZAK

Aktualność danych:

DYMCZAK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (52 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 162 osoby, z czego:

80

kobiet

82

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.98.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2886. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2859. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYMCZAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie13 mężczyzn, 9 kobiet

 • łódzkie6 mężczyzn, 7 kobiet

 • małopolskie4 mężczyzn

 • mazowieckie7 mężczyzn, 10 kobiet

 • opolskie3 mężczyzn, 2 kobiety

 • podkarpackie30 mężczyzn, 22 kobiety

 • pomorskie4 kobiety

 • śląskie4 mężczyzn, 2 kobiety

 • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn

 • wielkopolskie4 mężczyzn, 4 kobiety

 • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: