Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYMECKA

Aktualność danych:

DYMECKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (83 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 252 osoby, z czego:

252

kobiety

Męska forma nazwiska to DYMECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2714. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYMECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie30 kobiet

  • lubelskie5 kobiet

  • lubuskie9 kobiet

  • łódzkie47 kobiet

  • mazowieckie83 kobiety

  • pomorskie17 kobiet

  • śląskie3 kobiety

  • wielkopolskie7 kobiet

  • zachodniopomorskie31 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).