Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYMECKI

Aktualność danych:

DYMECKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (76 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 240 osób, z czego:

240

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to DYMECKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2701. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYMECKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie25 mężczyzn

  • lubelskie4 mężczyzn

  • lubuskie8 mężczyzn

  • łódzkie58 mężczyzn

  • małopolskie2 mężczyzn

  • mazowieckie76 mężczyzn

  • pomorskie14 mężczyzn

  • śląskie3 mężczyzn

  • wielkopolskie9 mężczyzn

  • zachodniopomorskie29 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).