Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYMEK

Aktualność danych:

DYMEK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (979 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 5476 osób, z czego:

2694

kobiety

2782

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.97.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

852. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

807. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYMEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie115 mężczyzn, 116 kobiet

 • kujawsko-pomorskie83 mężczyzn, 85 kobiet

 • lubelskie121 mężczyzn, 99 kobiet

 • lubuskie41 mężczyzn, 46 kobiet

 • łódzkie69 mężczyzn, 70 kobiet

 • małopolskie338 mężczyzn, 298 kobiet

 • mazowieckie499 mężczyzn, 480 kobiet

 • opolskie39 mężczyzn, 37 kobiet

 • podkarpackie149 mężczyzn, 133 kobiety

 • podlaskie59 mężczyzn, 60 kobiet

 • pomorskie125 mężczyzn, 128 kobiet

 • śląskie316 mężczyzn, 299 kobiet

 • świętokrzyskie48 mężczyzn, 51 kobiet

 • warmińsko-mazurskie128 mężczyzn, 117 kobiet

 • wielkopolskie382 mężczyzn, 354 kobiety

 • zachodniopomorskie80 mężczyzn, 93 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: