Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYMERSKA

Aktualność danych:

DYMERSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (164 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 373 osoby, z czego:

373

kobiety

Męska forma nazwiska to DYMERSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2593. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYMERSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie11 kobiet

 • kujawsko-pomorskie17 kobiet

 • lubelskie3 kobiety

 • małopolskie2 kobiety

 • mazowieckie164 kobiety

 • opolskie7 kobiet

 • podlaskie10 kobiet

 • pomorskie28 kobiet

 • śląskie18 kobiet

 • świętokrzyskie5 kobiet

 • warmińsko-mazurskie62 kobiety

 • zachodniopomorskie16 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).