Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYMERSKI

Aktualność danych:

DYMERSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (153 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 363 osoby, z czego:

2

kobiety

361

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to DYMERSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2964. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2580. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYMERSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie5 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie17 mężczyzn

 • lubelskie3 mężczyzn

 • mazowieckie153 mężczyzn

 • opolskie2 mężczyzn

 • podlaskie8 mężczyzn

 • pomorskie37 mężczyzn

 • śląskie12 mężczyzn

 • świętokrzyskie3 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie76 mężczyzn

 • zachodniopomorskie15 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).