Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYMIŃSKA

Aktualność danych:

DYMIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (195 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 701 osób, z czego:

701

kobiet

Męska forma nazwiska to DYMIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2265. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYMIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie63 kobiety

 • kujawsko-pomorskie43 kobiety

 • lubelskie6 kobiet

 • lubuskie16 kobiet

 • łódzkie39 kobiet

 • małopolskie4 kobiety

 • mazowieckie195 kobiet

 • opolskie2 kobiety

 • podkarpackie42 kobiety

 • podlaskie11 kobiet

 • pomorskie17 kobiet

 • śląskie33 kobiety

 • świętokrzyskie90 kobiet

 • warmińsko-mazurskie19 kobiet

 • wielkopolskie19 kobiet

 • zachodniopomorskie21 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).