Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYMIŃSKI

Aktualność danych:

DYMIŃSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (185 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 661 osób, z czego:

2

kobiety

659

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to DYMIŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2964. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2282. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYMIŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie50 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie45 mężczyzn

 • lubelskie4 mężczyzn

 • lubuskie20 mężczyzn

 • łódzkie33 mężczyzn

 • mazowieckie185 mężczyzn

 • opolskie3 mężczyzn

 • podkarpackie41 mężczyzn

 • podlaskie17 mężczyzn

 • pomorskie14 mężczyzn

 • śląskie43 mężczyzn

 • świętokrzyskie94 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie29 mężczyzn

 • wielkopolskie22 mężczyzn

 • zachodniopomorskie18 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).