Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYMITER

Aktualność danych:

DYMITER – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (43 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 139 osób, z czego:

61

kobiet

78

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.78.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2905. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2863. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYMITER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • łódzkie3 kobiety

  • małopolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • opolskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • podkarpackie6 mężczyzn

  • pomorskie22 mężczyzn, 21 kobiet

  • wielkopolskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • zachodniopomorskie7 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).