Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYMITROW

Aktualność danych:

DYMITROW – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (21 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 61 osób, z czego:

31

kobiet

30

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.03.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2938. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2903. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYMITROW w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • łódzkie3 kobiety

  • małopolskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie9 mężczyzn, 12 kobiet

  • śląskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: