Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYMITROWICZ

Aktualność danych:

DYMITROWICZ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (39 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 101 osób, z czego:

52

kobiety

49

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.06.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2914. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2892. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYMITROWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie2 kobiety

  • łódzkie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • mazowieckie18 mężczyzn, 21 kobiet

  • pomorskie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • warmińsko-mazurskie7 mężczyzn, 7 kobiet

  • wielkopolskie6 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).