Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYMITROWSKA

Aktualność danych:

DYMITROWSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (18 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 37 osób, z czego:

37

kobiet

Męska forma nazwiska to DYMITROWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2929. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYMITROWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie2 kobiety

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie18 kobiet

  • podkarpackie2 kobiety

  • wielkopolskie8 kobiet

  • zachodniopomorskie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).