Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYMITRUK

Aktualność danych:

DYMITRUK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (38 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 170 osób, z czego:

86

kobiet

84

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2880. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2857. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYMITRUK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie21 mężczyzn, 17 kobiet

  • lubelskie13 mężczyzn, 9 kobiet

  • lubuskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie3 kobiety

  • mazowieckie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • pomorskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie5 mężczyzn, 8 kobiet

  • warmińsko-mazurskie8 mężczyzn, 4 kobiety

  • wielkopolskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • zachodniopomorskie9 mężczyzn, 10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).