Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYMKO

Aktualność danych:

DYMKO – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (96 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 149 osób, z czego:

73

kobiety

76

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.96.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2893. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2865. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYMKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn

  • mazowieckie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • podlaskie53 mężczyzn, 43 kobiety

  • świętokrzyskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).