Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYMKOWSKA

Aktualność danych:

DYMKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (295 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 636 osób, z czego:

636

kobiet

Męska forma nazwiska to DYMKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2330. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYMKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie35 kobiet

 • kujawsko-pomorskie23 kobiety

 • lubelskie2 kobiety

 • lubuskie4 kobiety

 • łódzkie27 kobiet

 • małopolskie7 kobiet

 • mazowieckie295 kobiet

 • opolskie4 kobiety

 • podkarpackie5 kobiet

 • podlaskie7 kobiet

 • pomorskie24 kobiety

 • śląskie29 kobiet

 • warmińsko-mazurskie60 kobiet

 • wielkopolskie41 kobiet

 • zachodniopomorskie18 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: