Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYMNA

Aktualność danych:

DYMNA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (43 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 143 osoby, z czego:

143

kobiety

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2823. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYMNA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 kobiet

  • kujawsko-pomorskie24 kobiety

  • lubuskie8 kobiet

  • łódzkie18 kobiet

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie19 kobiet

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie5 kobiet

  • wielkopolskie43 kobiety

  • zachodniopomorskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).