Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYMNICKA

Aktualność danych:

DYMNICKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (27 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 174 osoby, z czego:

174

kobiety

Męska forma nazwiska to DYMNICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2792. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYMNICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie8 kobiet

 • lubelskie13 kobiet

 • lubuskie5 kobiet

 • łódzkie3 kobiety

 • małopolskie13 kobiet

 • mazowieckie15 kobiet

 • opolskie2 kobiety

 • podkarpackie27 kobiet

 • podlaskie20 kobiet

 • pomorskie21 kobiet

 • śląskie7 kobiet

 • warmińsko-mazurskie3 kobiety

 • wielkopolskie2 kobiety

 • zachodniopomorskie14 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).