Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYMNICKI

Aktualność danych:

DYMNICKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (31 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 158 osób, z czego:

158

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to DYMNICKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2783. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYMNICKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie6 mężczyzn

 • lubelskie12 mężczyzn

 • lubuskie7 mężczyzn

 • łódzkie3 mężczyzn

 • małopolskie9 mężczyzn

 • mazowieckie10 mężczyzn

 • opolskie3 mężczyzn

 • podkarpackie31 mężczyzn

 • podlaskie23 mężczyzn

 • pomorskie21 mężczyzn

 • śląskie6 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn

 • wielkopolskie2 mężczyzn

 • zachodniopomorskie7 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).