Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYMNY

Aktualność danych:

DYMNY – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (44 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 156 osób, z czego:

14

kobiet

142

mężczyzn

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2952. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2799. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYMNY w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie25 mężczyzn

  • lubuskie2 mężczyzn

  • łódzkie14 mężczyzn

  • mazowieckie13 mężczyzn

  • śląskie10 mężczyzn, 4 kobiety

  • wielkopolskie44 mężczyzn

  • zachodniopomorskie11 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).