Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYMON

Aktualność danych:

DYMON – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (268 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 438 osób, z czego:

230

kobiet

208

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.11.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2736. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2733. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYMON w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn, 9 kobiet

  • kujawsko-pomorskie10 mężczyzn, 5 kobiet

  • małopolskie135 mężczyzn, 133 kobiety

  • mazowieckie3 mężczyzn, 7 kobiet

  • podkarpackie6 mężczyzn, 5 kobiet

  • pomorskie8 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie10 mężczyzn, 10 kobiet

  • świętokrzyskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • zachodniopomorskie11 mężczyzn, 8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).