Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYMOWSKA

Aktualność danych:

DYMOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (362 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 898 osób, z czego:

898

kobiet

Męska forma nazwiska to DYMOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2069. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYMOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie25 kobiet

 • kujawsko-pomorskie23 kobiety

 • lubelskie66 kobiet

 • lubuskie5 kobiet

 • łódzkie67 kobiet

 • małopolskie4 kobiety

 • mazowieckie362 kobiety

 • opolskie6 kobiet

 • podkarpackie40 kobiet

 • podlaskie2 kobiety

 • pomorskie65 kobiet

 • śląskie22 kobiety

 • warmińsko-mazurskie48 kobiet

 • wielkopolskie68 kobiet

 • zachodniopomorskie22 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).