Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYMPER

Aktualność danych:

DYMPER – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (10 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 32 osoby, z czego:

19

kobiet

13

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.46.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2947. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2928. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYMPER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • mazowieckie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • podlaskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • pomorskie4 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).