Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYMSKA

Aktualność danych:

DYMSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (20 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 136 osób, z czego:

136

kobiet

Męska forma nazwiska to DYMSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2830. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYMSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie11 kobiet

 • kujawsko-pomorskie20 kobiet

 • lubelskie7 kobiet

 • lubuskie5 kobiet

 • łódzkie16 kobiet

 • małopolskie2 kobiety

 • mazowieckie12 kobiet

 • opolskie2 kobiety

 • podkarpackie7 kobiet

 • pomorskie4 kobiety

 • śląskie11 kobiet

 • warmińsko-mazurskie5 kobiet

 • wielkopolskie7 kobiet

 • zachodniopomorskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).