Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYMURA

Aktualność danych:

DYMURA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (55 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 168 osób, z czego:

87

kobiet

81

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.07.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2879. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2860. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYMURA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • małopolskie25 mężczyzn, 30 kobiet

  • mazowieckie6 mężczyzn, 5 kobiet

  • podkarpackie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • pomorskie17 mężczyzn, 13 kobiet

  • śląskie18 mężczyzn, 16 kobiet

  • świętokrzyskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).