Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYMURSKI

Aktualność danych:

DYMURSKI – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (15 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 47 osób, z czego:

2

kobiety

45

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to DYMURSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2964. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2896. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYMURSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie7 mężczyzn

  • małopolskie12 mężczyzn

  • opolskie2 mężczyzn

  • śląskie13 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).