Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYMUS

Aktualność danych:

DYMUS – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (82 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 158 osób, z czego:

78

kobiet

80

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.97.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2888. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2861. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYMUS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • łódzkie43 mężczyzn, 39 kobiet

  • mazowieckie19 mężczyzn, 21 kobiet

  • śląskie6 mężczyzn, 4 kobiety

  • zachodniopomorskie12 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).